telefony całodobowe:
 660 950 600
 22 499 46 64

SALA POŻEGNAŃ

SALA POŻEGNAŃ

znajduje się przy punkcie
usług pogrzebowych na Starych Powązkach
ul. Powązkowska 14
wejście od ulicy
PARKING

Kontakt: