telefony całodobowe:
 660 950 600
 22 499 46 64

Poradnik

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co zrobić jeżeli śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu

Kiedy śmierć nastąpiła w szpitalu, hospicjum bądź innej placówce leczniczej

Kiedy śmierć nastąpiła w wyniku przyczyn nienaturalnych (np. wypadku lub przestępstwa)

Zasiłek pogrzebowy informacja ZUS

Jak wybrać trumnę?

Jak wybrać urnę?