telefony całodobowe:
 660 950 600
 22 499 46 64

Warszawa Wola zaklad pogrzebowy

Warszawa Wola zaklad pogrzebowy

Szukasz zakładu pogrzebowego na Woli? Kiedy zbliża się czas organizacji ceremonii pogrzebowej w zakładzie pogrzebowym, istotne jest posiadanie niezbędnych dokumentów. Oto kompletna lista dokumentów, które mogą być wymagane:

Jakie Dokumenty Są Wymagane w Zakładzie Pogrzebowym: Praktyczny Przewodnik

Zgłoszenie Zgonu:

 • Definicja: Oficjalny dokument potwierdzający zgon, wystawiony przez lekarza.
 • Kiedy Potrzebny: Natychmiast po śmierci osoby.

Dokumenty Osobiste Zmarłego:

 • Definicja: Dowód osobisty, paszport lub inne dokumenty tożsamości zmarłego.
 • Kiedy Potrzebne: Przy organizacji ceremonii pogrzebowej i w trakcie załatwiania formalności.

Zgoda na Pochówek:

 • Definicja: Pisemna zgoda najbliższej rodziny na pochówek.
 • Kiedy Potrzebna: Przy organizacji ceremonii pogrzebowej.

Akt Urodzenia Zmarłego:

 • Definicja: Oficjalny dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia zmarłego.
 • Kiedy Potrzebny: Czasami wymagany przy załatwianiu formalności na cmentarzu.

Umowa Z Zakładem Pogrzebowym:

 • Definicja: Oficjalna umowa określająca zakres usług i koszty.
 • Kiedy Potrzebna: Przy zawieraniu umowy z zakładem pogrzebowym.

Dokument ZUS o Zasiłku Pogrzebowym:

 • Definicja: Dokument potwierdzający przyznanie zasiłku pogrzebowego przez ZUS.
 • Kiedy Potrzebny: Przy organizacji ceremonii, zwłaszcza gdy rodzina ubiega się o zasiłek.

Dokumenty Wojskowe (Opcjonalnie):

 • Definicja: Dokumenty potwierdzające status wojskowy zmarłego.
 • Kiedy Potrzebne: W przypadku organizacji ceremonii wojskowej.

Świadectwo Ślubu (Opcjonalnie):

 • Definicja: Dokument potwierdzający związek małżeński zmarłego.
 • Kiedy Potrzebne: Przy organizacji ceremonii pogrzebowej.

Wskazówka:

Zawsze warto skonsultować się z przedstawicielem zakładu pogrzebowego w celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów dostosowanych do konkretnych usług i okoliczności. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji w trakcie trudnego czasu organizacji pogrzebu.

Warszawa Wola zaklad pogrzebowy

Reklama:
Wycinka drzew bez pozwolenia