telefony całodobowe:
 660 950 600
 22 499 46 64

Zakład pogrzebowy jakie dokumenty

Zakład pogrzebowy jakie dokumenty

Jakie Dokumenty Są Potrzebne w Zakładzie Pogrzebowym

Podczas organizacji ceremonii pogrzebowej w zakładzie pogrzebowym, konieczne jest dostarczenie kilku ważnych dokumentów. Oto lista niezbędnych dokumentów:

Zgłoszenie Zgonu

 • Co to jest: Dokument potwierdzający zgon, wystawiony przez lekarza stwierdzającego zgon.
 • Kiedy jest potrzebny: Natychmiast po śmierci osoby.

Dokumenty Osobiste Zmarłego

 • Co to jest: Dowód osobisty, paszport, inne dokumenty tożsamości.
 • Kiedy są potrzebne: Przy organizacji ceremonii i załatwianiu wszelkich formalności.

Zgoda na Pochówek:

 • Co to jest: Dokument, który potwierdza zgodę najbliższej rodziny na pochówek.
 • Kiedy jest potrzebny: Przy organizacji ceremonii pogrzebowej.

Akt Urodzenia Zmarłego:

 • Co to jest: Oficjalny dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia zmarłego.
 • Kiedy jest potrzebny: Czasami może być wymagany przy załatwianiu formalności na cmentarzu.

Umowa Z Zakładem Pogrzebowym

 • Co to jest: Oficjalny dokument, który określa zakres usług pogrzebowych i koszty.
 • Kiedy jest potrzebny: Przy zawieraniu umowy z zakładem pogrzebowym.

Dokument ZUS o Zasiłku Pogrzebowym

 • Co to jest: Dokument potwierdzający przyznanie zasiłku pogrzebowego przez ZUS.
 • Kiedy jest potrzebny: Przy organizacji ceremonii, zwłaszcza jeśli rodzina ubiega się o zasiłek.

Dokumenty Wojskowe (Jeśli Dotyczy)

 • Co to jest: Dokumenty potwierdzające status wojskowy zmarłego.
 • Kiedy są potrzebne: Przy organizacji ceremonii wojskowej.

Świadectwo Ślubu (Jeśli Dotyczy)

 • Co to jest: Dokument potwierdzający związek małżeński zmarłego.
 • Kiedy jest potrzebny: Przy organizacji ceremonii pogrzebowej.

Wskazówka:

Zawsze dobrze jest skonsultować się z przedstawicielem zakładu pogrzebowego w celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów, dostosowanej do konkretnych usług i okoliczności. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych opóźnień i stresu w trakcie trudnego czasu organizacji pogrzebu.

Zakład pogrzebowy jakie dokumenty

Reklama:
Wycinka drzew pozwolenie